Stockholms Motettkör – tidigare dirigenter


Erik Uddunge ledde Stockholms Motettkör fram till sommaren 2018, och fortsatte sedan som dirigent när Stockholms Motettkör och KFUM:s Kammarkör slogs samman och bildade Stockholms Motettkör KFUM.

Erik Uddunge 2010-2018
Björn Paulson 2005 – 2010
Sonny Jansson 1997 – 2005
Olof Boman 1997 – 2003
Per Borin 1985 -1995
Stefan Sköld 1972 – 1985

Kören har också arbetat med Kerstin Bellander (2011), Johan Edholm (bl a 2011), Fredrik Winberg (2010), Sakari Oramo (2010), Elisabet Ekwing (bl a 2008), Karin Bäckström (bl a 2006), Lone Larsen (bl a 2004), Per Fridberg (bl a 2003), Eric Ericson (1996), Mats Nilsson (1994), Gösta Ohlin (1993), Mika Eichenholz (1992) och Cecilia Rydinger-Alin (1990).