Säsongsprogram 2020-2021


P.g.a. coronapandemin och de restriktioner den medför är det mycket svårt att planera någon konsertverksamhet. Så snart vi vet att vi kan genomföra konserter kommer vi att fylla på den här sidan.

Efter sommaren har vi börjat repetera igen. Vi har flyttat våra repetitioner till Johannes kyrka för att kunna sitta med ordentliga avstånd emellan varandra.

Vi hade planer på en konsert under oktober, men som situationen är nu kunde vi inte genomföra den. Som vanligt planerar vi också för en julkonsert, men det återstår att se hur det går med den.