Inställd konsert


I det osäkra läge som nu råder, och i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har vi valt att ställa in vår konsert ”Aus der Dunkelheit zum Licht – Från mörker till ljus” med Per Borin som dirigent. Både med omtanke om vår publik och om körens medlemmar.

Förhoppningsvis kan vi framföra den här fina musiken tillsammans med Per vid ett senare tillfälle.